Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Autocasco w firmie PZU przez internet

Do uszkodzenia auta może dojść podczas każdej podróży. W Polsce obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed finansowymi skutkami zdarzeń, których sprawcą jest osoba ubezpieczona. Pojazd może jednak zostać uszkodzony w inny sposób, przez osoby trzecie, które nie zawsze zostaną rozpoznane. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, warto zastanowić się nad wykupieniem polisy Autocasco. Firma PZU oferuje bardzo szeroki zakres usług związany z ochroną właściciela auta i jego pojazdu.

Kompleksowa ochrona pojazdu

Ubezpieczenie AC w firmie PZU jest przeznaczone dla wszystkich, którzy obawiają się uszkodzenia lub kradzieży auta. Obejmuje nie tylko właścicieli samochodów osobowych, lecz także motocykli. Kierowca może zabezpieczyć się od różnych czynników ryzyka, w tym w związku z uszkodzeniem pojazdu podczas kolizji, poprzez przedmiot z zewnątrz lub za sprawą sił natury. Odszkodowanie jest wypłacane także po kradzieży lub zniszczeniu elementów wyposażenia auta podczas próby włamania.

Różne warianty likwidacji szkody

Warto podkreślić, że ubezpieczenie Autocasco oferowane przez PZU działa zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Rozliczenie naprawy może przebiegać według kilku wariantów. Pierwszy jest przeznaczony dla osób, którym zależy na przywróceniu auta do sprawności za pomocą oryginalnych części producenta. Naprawa będzie wtedy realizowana w jednej z autoryzowanych stacji obsługi, pod kontrolą firmy ubezpieczeniowej.

Drugi wariant polega na usunięciu usterki za pomocą podzespołów będących zamiennikami, ale o jakości porównywalnej do części oryginalnych. Jest to dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą uzyskać niższą cenę usługi, ale nie godzą się na stosowanie części niskiej jakości. Dzięki temu samochód nie traci na wartości, a jednocześnie nie trzeba się obawiać o obniżony poziom bezpieczeństwa po naprawie.

Pakiet usług dodatkowych

Firma PZU proponuje także rozszerzenie podstawowego zakresu usług wchodzącego w skład polisy AC. Jedną z ciekawych możliwości jest wynajem auta zastępczego na cały okres naprawy. Przywrócenie pojazdu do sprawności odbywa się wtedy w jednym z warsztatów partnerskich, a firma ubezpieczeniowa zapewnia samochód zastępczy w miejscu zamieszkania kierowcy lub innym dogodnym miejscu. PZU pokrywa koszty holowania auta do warsztatu, a kierowca oddaje auto zastępcze dopiero po wykonanej naprawie jego pojazdu. 

Oferta PZU jest jedną z najciekawszych na polskim rynku. Szczegółowe informacje o usługach można uzyskać na całodobowej infolinii lub po skorzystaniu z serwisu internetowego mojePZU. Rozszerzony zakres ubezpieczenia Autocasco to doskonałe rozwiązanie dla każdego kierowcy poszukującego dodatkowej ochrony bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

Kilka skutecznych sposobów na zweryfikowanie ubezpieczenia OC auta

Każdy samochód osobowy zarejestrowany na terytorium naszego kraju musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje ono bowiem rekompensatę wszelkich strat wynikających bezpośrednio z kolizji bądź wypadku w ruchu komunikacyjnym. Dotyczy to nie tylko szkód stricte materialnych, ale również zdrowotnych (uszczerbek na zdrowiu, śmierć itp.). O tym, jak sprawdzić ważność ubezpieczenia swojego auta dowiemy się z dalszej części artykułu. 

Wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową

Bardzo wiele osób planujących zakup używanego samochodu na rynku wtórnym lub uczestniczących w poważnej kolizji drogowej zastanawia się, jak sprawdzić ubezpieczenie auta. Chodzi oczywiście o potwierdzenie jego aktualności – w pierwszym przypadku w celu uniknięcia przykrych konsekwencji karnych, natomiast w drugim w celu uzyskania pewności, że pieniądze za stłuczkę zostaną wypłacone z polisy sprawcy. Najprostsze rozwiązanie polega na odwiedzeniu witryny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu do wyznaczonej rubryki (ewentualnie numeru VIN), a na koniec podaniu daty ważności OC oraz nazwy i adresu konkretnego towarzystwa. Na podstawie tych danych otrzymamy stosowną odpowiedź. Alternatywnym pomysłem na to, jak sprawdzić ubezpieczenie auta jest wizyta na stronie rządowej www.historiapojazdu.gov.pl. Tutaj z kolei trzeba podać nr rejestracyjny, nr VIN i precyzyjną datę pierwszej rejestracji maszyny. Oprócz informacji o aktualności polisy wyskoczą inne niezwykle przydatne dane – m.in. odnośnie badań technicznych, faktycznego stanu licznika, roku produkcji, pojemności silnika, masy całkowitej czy ewentualnych zmian właścicielskich. 

Za brak OC grozi wysoka kara finansowa

Jeśli wskazane w poprzednim akapicie sposoby na to, jak sprawdzić ubezpieczenie auta nie zadowalają nas, to powinniśmy koniecznie pobrać na smartfon specjalną aplikację mobilną, która zapewnia bardzo szybki dostęp do ogromnej bazy rozmaitych świadczeń komunikacyjnych. Zweryfikujemy tam bez problemu ważność polisy, a dodatkowo ustawimy przypomnienie o zbliżającym się terminie, ściągniemy wzór umowy i poczytamy o prawidłowym zachowaniu w razie spowodowania kolizji. Logowanie do aplikacji chronione jest PIN-em, co zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że za każdy dzień zwłoki w ciągłości OC istnieje ryzyko zapłacenia sporej grzywny pieniężnej. Wynosi ona maksymalnie nawet 5600 zł. Po przeczytaniu tego artykułu z pewnością wiemy już, jak sprawdzić ubezpieczenie auta. 

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Autocasco w firmie PZU

Każdy kierowca chce zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia pojazdu w trakcie jazdy. Należy pamiętać, że szkody mogą powstać zarówno z winy kierowcy, jak i osoby trzeciej. Z tego względu firmy ubezpieczeniowe starają się dostosować swoją ofertę do zwiększających się wymagań właścicieli aut. W Polsce jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych jest PZU. Jest to firma o długiej historii oferująca wiele ciekawych wariantów ubezpieczeń komunikacyjnych. Jedną z najpopularniejszych nieobowiązkowych polis jest ubezpieczenie Autocasco.

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczenie OC stanowi ochronę dla właściciela auta w przypadku, gdy pojazd zostanie uszkodzony z winy innego kierowcy. W PZU możliwe jest pokrycie kosztów naprawy oraz części zamiennych po wystąpieniu w kolizji na drodze lub zniszczeń spowodowanych przez zjawiska niezależne od kierowcy, na przykład, sił przyrody. Polisa obejmuje także kradzież pojazdu, jego wyposażenia lub zniszczenia powstałe w trakcie próby włamania. 

Różne sposoby naprawy auta

Ubezpieczenie Autocasco w firmie PZU (profesjonalne wsparcie partnera online) pozwala na likwidację szkody w trzech podstawowych wariantach. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla osób, które chcą zawsze korzystać z oryginalnych części produkowanych przez producenta samochodu. W tej sytuacji przywrócenie auta do sprawności jest wykonywane tylko w autoryzowanych stacjach obsługi. Drugi wariant oznacza uzyskanie wysokiej jakości przy zachowaniu niższej ceny naprawy. Do naprawy wykorzystywane są części będące zamiennikami, ale o jakości porównywalnej z podzespołami oryginalnymi. Ostatnia możliwość to naprawa za pomocą części oryginalnych, ale bez uwzględnienia amortyzacji. W tym przypadku naprawa jest wykonywana z jednym z warsztatów wskazanych przez firmę PZU.

Wiele usług dodatkowych

Polisa Autocasco może być rozszerzona o dodatkowe usługi, charakterystyczne dla oferty PZU. Wśród nich warto wymienić Auto Non Stop, czyli zapewnienie samochodu zastępczego na cały okres naprawy, która jest realizowana w warsztatach partnerskich. Możliwe jest utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy, nawet po wystąpieniu kolizji na drodze. Autocasco pozwala też na ubezpieczenie bagaży przewożonych w uszkodzonym aucie lub skradzionych z samochodu podlegającego ochronie. Obejmuje to przedmioty takie jak sprzęt elektroniczny, odzież, torby, plecaki, a także sprzęt sportowy z wyjątkiem rowerów.

PZU współpracuje z siecią ponad 1000 warsztatów, dlatego naprawa może być zorganizowana bardzo szybko i cały proces przywracania auta do sprawności znajduje się pod kontrolą firmy ubezpieczeniowej. Dzięki współpracy z PZU kierowca może poczuć się pewnie w podróży, a w przypadku uszkodzenia auta szybko otrzyma niezbędną pomoc. Z tego względu jest to oferta, której nie można pominąć podczas wybierania najlepszej polisy komunikacyjnej.